Asset Publisher

null PT. Kelawit Wana Lestari

Riau - PT. Kelawit Wana Lestari

overall area : 22,065 hectares

SK RKU SK.169/Menhut-II/2005
Profile 2020
Environment Certification PHPL
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor TFT
HCS Assessor Ekologika