Aset Penerbit

null PT. Kelawit Hutani Lestari

PT. Kelawit Hutani Lestari

overall area : 9,755 hectares

SK Konsesi SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018
Profile 2021
Environment Certification PHPL
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor Ata Marie
HCV Assessor Ekologika