Asset Publisher

null PT. Acacia Andalan Utama

PT. Acacia Andalan Utama

overall area : 38,880 hectares

SK Konsesi SK.640/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018
Profile 2024
Environment Certification PHPL; ISO 14001; PROPER; IFCC-PEFC
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor Ata Marie
HCV Assessor Ekologika