Asset Publisher

null PT. Balai Kayang Mandiri

Riau - PT. Balai Kayang Mandiri

overall area : 16,514 hectares

SK Konsesi SK.642/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018
Profile 2020
Environment Certification PHPLIFCC-PEFC
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor TFT
HCS Assessor Ekologika