Aggregatore Risorse

null PT. Kalimantan Subur Permai

PT. Kalimantan Subur Permai

overall area : 13,270 hectares

SK Konsesi SK.332/Menhut-II/2007
Profile 2023
Environment Certification PHPL
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor Ata Marie
HCV Assessor Ekologika