Aset Penerbit

null PT. Daya Tani Kalbar

PT. Daya Tani Kalbar

overall area : 44,530 hectares

SK Konsesi SK.33/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2019
Profile 2021
Environment Certification PHPL
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor Ata Marie
HCV Assessor Ekologika